Šta je presa za baliranje?

Presa za baliranje je namenska mašina za upravljanje otpadom koja komprimira materijale koji se mogu reciklirati kao što su papir, karton i plastika, u guste, upravljive snopove (bala). Takođe se naziva i balirka ili mašina za baliranje, presa za baliranje je velika čelična komora sa pločom za presovanje koja se kreće gore-dole da pritisne materijal unutra.

介绍

Štampa stvara debele, komprimovane bale koje zatim prikupljaju kompanije za prikupljanje otpada koje ih šalju kompanijama za reciklažu na preprodaju i ponovnu upotrebu.

Presa za baliranje se obično koristi samo za materijale koji se mogu reciklirati: papir i karton, plastiku, polistiren, limenke i bubnjeve, metal i staklo, iako se mogu koristiti za presovanje neortodoksnih materijala kao što su branici automobila ili odeća.

应用图

U komercijalnim i industrijskim sektorima ih uglavnom koriste preduzeća koja stvaraju ovu vrstu otpada u svojoj proizvodnji/svakodnevnom radu i koja žele da ih zbrinjavaju na održiviji način. Fabrike za proizvodnju hrane, hoteli, supermarketi, veletrgovci, magacini i restorani su samo neki od primera sektora u kojima se upotreba presa za baliranje eksponencijalno povećala u poslednjih nekoliko godina.
Prese za baliranje mogu biti ili hidraulične ili pneumatske, a preduzeća bi trebalo da biraju između ove dve na osnovu količine otpada i koliko žele da potroše na održavanje.
Balirke takođe dolaze u različitim veličinama, tako da mala i velika preduzeća mogu efikasnije da odlažu otpad.

2

10

 


Vreme posta: 01.11.2021